Sữa đặc có đường Able Farm nhập khẩu lon 1kg

Xuất Xứ
ĐVT
Quy Cách
Mã Lai
lon
 1Kg